STADSLAB

Leidse Gesprekken

Lees meer

Leidse Gesprekken

We zijn blij met het nieuwe logo van Leidse Gesprekken. Een stagiaire van de gemeente heeft dit logo voor ons als vriendendienst gemaakt. Zo is de stap van L750 naar Leidse Gesprekken wat betreft het logo gemaakt. Na onze doorstart is dat ook in werkelijkheid gebeurd. Onze succesformule in de vorm van huiskamergesprekken hebben we in kunnen zetten in de wijk Zuid West; dat was in samenwerking met de gemeente. Met de wijkvereniging NoordeVest hebben we een heel proces van huiskamergesprekken kunnen faciliteren. We willen ons succes graag overdragen naar andere gemeenten. Dus “hoort zegt het voort”. Meer weten? l750burgertop@gmail.com