STADSLAB

De Leidse Stijl

Lees meer

Leidse stijl 2011 klaar

De Leide stijl 2011 is een prachtige jaarkrant geworden. Vanaf nu ligt hij in de stad, neem hem mee en lees waarom Leiden zo geweldig is.

De Leidse Stijl is enorm snel verspreid en ondervond gretige aftrek. Je kan momenteel alleen nog een Leidse Stijl vinden in het Visitors Centre.

Jaarboek “Leiden, stad van ontdekkingen, stad van cultuur & kennis”

Binnen Stadslab Leiden is een redactie actief die in september 2011 een eerste jaarboek over Leiden als “stad van cultuur en kennis” wil publiceren. In dit”book-a-zine” zullen ideeën en initiatieven centraal staan die de “creatieve stad Leiden” willen versterken: de diverse kunstvormen (beeldende kunst, podiumkunst), erfgoed, musea, architectuur, onderzoek, onderwijs, enz.

Het jaarboek/book-a-zine wordt geenn serviceblad, geen catalogus voor het nieuwe culturele seizoen en studiejaar, het wordt een boek met inspirerende (foto-)reportages, interviews, essays, columns en andere rubrieken voor alle kunstenaars, ontwerpers, cultuur- en beleidsmakers en onderzoekers/docenten die samen bouwen aan Leiden als “stad van ontdekkingen”.

Download hier het magazine.

“Leidse Stijl”

In het vorige seizoen, 2009-2010, heeft de redactie van het Stadslab een proefnummer gemaakt van een tijdschrift over cultuur en kennis in Leiden, werktitel: Leidse Stijl.

Het aanvankelijke plan het blad Leidse Stijl tweemaal per jaar uit te geven, heeft zich ontwikkeld tot het voornemen eenmaal per jaar een dikkere en brede publicatie uit te brengen en deze te presenteren bij de diverse seizoensopeningen in de stad.

Eerder in het seizoen 2009-2010 heeft de redactie een onderzoek gedaan naar de wijze waarop bestaande Leidse media berichten over cultuur & kennis. De aanvankelijke ambitie was een nieuwe Leidse “Uit-krant” te ontwikkelen, maar het onderzoek wees uit dat er voldoende bestaande media zijn die deze service-informatie bieden, met name ook door het in 2010 verbeterde en ruimer verspreide maandblad LOS. (Het idee voor “de enige echte, super-complete, altijd up-to-date, gratis huis-aan-huis verspreide voor iedereen welkome & onmisbare Leidse Uitkrant” kreeg de meeste stemmen tijdens een mega-brainstorm, Stadszomernachtsdroom, in juni 2009.)

Coordinator: Gijsbert van Es

Realisatoren: Cultuurmakelaar e.a.

Resultaten:

Stadslab Leiden wil eenmaal per jaar de balans opmaken van alle initiatieven, plannen en ideeën die zich her en der ontwikkelen. Om te laten zien wat zal en/of kan ontstaan uit alle bouwlust en creativiteit. “Leidse Stijl” heet deze krant, met een knipoog naar het tijdschrift De Stijl dat ooit in Leiden is ontstaan. Wat wilde dit beroemde tijdschrift van kunstenaar Theo van Doesburg? Streven naar harmonie en schoonheid. Wat
wil “Leidse Stijl”? Min of meer hetzelfde en vooral: inspiratie bieden, stof voor discussie bieden. Daarom een krant over en voor beeldend kunstenaars, wetenschappers, docenten, architecten, musici, schrijvers, beleidsmakers, ondernemers, enz., en voor iedereen die nieuwsgierig is naar “Leiden, stad van ontdekkingen”. Verschijnt: omstreeks 1 december.

In 2010 maakten we het nulnummer. Het daadwerkelijk maken van Leidse Stijl 2012 hebben we inmiddels gefinancierd. Maar het drukken nog niet. Meer informatie of bijdragen aan het succes
in daad of geld? Neem contact op met Gijsbert van Es, gijsbertvanes@live.nl.