STADSLAB

Burgertop L750

Lees meer

L750 brengt Leidenaren bijeen om hun wensen en dromen voor Leiden te bespreken en uit te voeren.

Het platform L750 heeft op 22 maart 2017 een Burgertop gehouden. Tijdens deze Burgertop werden initiatieven gepresenteerd, opgehaald uit ruim 60 huiskamergesprekken. L750 vindt dat alle ideeën van Leidenaren gehoord moeten en kansen moet krijgen. Hierbij zijn door een enthousiast publiek 12 initiatieven gekozen.

 1. Liefs, je buur: buurtgenoten via een website uitdagen meer samen te doen.
 2. Leiden Centraal Park: een groen verblijfsklimaat aan beide zijden van het station, die volgens de initiatiefnemers nu te grijs is.
 3. De Leidse Woon Golf: kleine, duurzame woningen voor jong en oud in het centrum; gezinnen zoveel mogelijk elders huisvesten.
 4. De Spot: stadscentrum voor en door jongeren om te eten, te socializen, initiatieven te ontwikkelen, uit te gaan en creatief bezig te zijn.
 5. Kunst- en cultuurmanifest: Meer ruimte voor experiment!: jong talent de mogelijkheid bieden hun werk te tonen.
 6. Samen vuil ophalen: bijvoorbeeld eens in de 2 weken met buurtgenoten zwerfvuil verwijderen. Al doende meer andere ideeën ontwikkelen (De Raapstelen).
 7. Energie Lekker Zelluf: duurzame energie als collectief voor brede groepen bereikbaar maken.
 8. Leids Nieuw Winkelaanbod: kleine en grote gebouwen, waar ondernemers betaalbare ruimte huren en kunnen doorgroeien. Pop up-mogelijkheden.
 9. Eco-tiny houses: ecologische, energieneutrale kleine woningen voor ca. € 40.000 voor jongeren op verschillende plekken in de stad.
 10. Ideeënmarktplaats: vraag en aanbod van gemeente en burgers samenbrengen.
 11. Leidsche Community: bekend maakt bemind: Leidenaren en nieuwe inwoners, zoals vluchtelingen, via een digitaal kanaal met elkaar in contact brengen.
 12. Operatie Steenbreek: meer groen in de binnenstad in plaats van stenen. Training van groenambassadeurs op de Wildacademie.

Nadien is er tijdens verschillende bijeenkomsten verder nagedacht en ontwikkeld. Dat heeft er in geresulteerd dat de eerste zeven als concrete burgerinitiatieven op 11 november 2017 zijn gepresenteerd.

Website van L750