Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Wijklabs

Wijklabs

Een wijklab is een netwerk van en voor bewoners en lokale ondernemers in de wijk. Het uitgangspunt van het wijklab is om het onbenut potentieel van mensen in de wijk te benutten. Bewoners nemen de ruimte om met elkaar aan de slag te gaan om van idee naar uitvoering te komen. Dat wat Stadslab Leiden de afgelopen 10 jaar op stadsniveau heeft gedaan, gaat nu ook op wijkniveau gebeuren!

We zijn al in gesprek met Tuinstad – Staalwijk, Pieterswijk, Waardeiland, Merenwijk en de Hoge Mors. Ook de grote belanghebbenden als gemeente en woningcorporaties zijn betrokken. Zij zijn erg enthousiast over het concept wijklab en willen graag meedenken / meewerken aan het succes!

Mocht jij het nou leuk vinden om je op wijkniveau in te zetten om daar te helpen de bestaande ideeën op te halen en met elkaar uit te voeren, laat het ons dan weten. Dan nemen wij contact met je op!