Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Stadsbad

Stadsbad

Het ontwerp ligt klaar. Een trendy strandje op een vlonder en zwemmen in het schone Leidse grachtenwater. De projectgroep van het Stadslab maakte schetsen, sprak met belanghebbenden, mogelijke sponsors en omwonenden en produceerde een werkbaar plan. Alleen een financier en realisator werd niet gevonden.

Wat ooit in Leiden kon, en nu kan in het Havnebadet van Kopenhagen en het Badeschiff in Berlijn, moest weer werkelijkheid worden: zwemmen in Leids natuurwater… Zo dachten een aantal enthousiaste Leidse architecten, vormgevers, communicatiemensen, juristen en welzijnswerkers. Met elkaar vormden ze de projectgroep Stadsbad. Na een jaar uitwerken, researchen, tekenen, vergaderen en bijeenbrengen moet Stadslab Leiden de conclusie trekken dat de financiering voor het Stadsbad, nodig voor een mooi maar zeer complex project als dit, niet gelukt is, omdat een realisator met de bijbehorende financiële middelen niet is gevonden. Stadslab sluit dit bijzondere en in het oog springende project dan ook af. Niet met een sprong in het diepe. Maar ook niet zonder resultaat.

Mogelijke locaties zijn grondig verkend. Verschillende locaties zijn de revue gepasseerd, zoals de singel bij de Meelfabriek, de Zoeterwoudsesingel en het Galgewater bij de oude Zeevaartschool. Uiteindelijk werd een eerste ontwerp gemaakt, door onder meer Fons Verheijen, voor de locatie aan het Galgewater bij Molen de Put. De projectgroep heeft met velen over de plannen gesproken. Burgemeester en Wethouders, gemeentemedewerkers, het Hoogheemraadschap, het Centrummanagement, de Kamer van Koophandel, het ROC, buurtvereniging De Put, Portaal, beheerder van Molen de Put, zwemvereniging 1886, en verschillende Leidse (horeca)ondernemers. Met vaak zeer enthousiaste reacties, en, in het geval van de omwonenden, soms terechte bezwaren.

Wat leverde het project op?

Wanneer er in de toekomst aanleiding is om opnieuw na te denken over een Stadsbad, is het voorwerk gedaan; zo weten we dat het Galgewater, hoe ideaal in eerste instantie die locatie ook leek, niet voldoet. Ook hebben we ervaren dat velen in de stad, bijvoorbeeld het ROC, bereid zijn mee te werken aan een initiatief als dit. We weten welke middelen er nodig zijn en hoe je de exploitatie zou kunnen inrichten. Ook weten we dat er in onze stad voldoende animo is om een Stadsbad, wanneer er wel financiering is, van de grond te krijgen. Bovendien heeft het plan opgeleverd dat alle partijen waarmee gesproken is, elkaar hebben weten te vinden rond een concreet plan ‚ en dat zal bij een van de andere projecten van Stadslab zeker vruchten afwerpen.

Denkt u: ik ben die realisator van het Stadsbad? Neem dan contact op met Mariska Sturm, coördinator van de projectgroep Stadsbad.