Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Singelpark

Singelpark

De projectgroep Singelpark wil dat de Leidse singels het langste en mooiste stadspark van Nederland worden. De 6,1 kilometer lange vestingwal rond de singels is uniek: nergens in Nederland is zo’n grote vestingstad te vinden waarvan de vestingstructuur nog zo goed zichtbaar is. Verbeteren en verbinden zijn de twee pijlers waarop het plan rust: het huidige groen krijgt meer kwaliteit, nieuw groen wordt toegevoegd, hekken en andere obstakels worden weggehaald en nieuwe bruggen gebouwd. Zo ontstaat de Singelpromenade, een zes kilometer lang doorgaand wandel/fiets/skate pad door het groen aan de binnenkant van de singels. Ook het doorbreken van de dam bij de EON-centrale staat op het programma, zodat het mogelijk wordt om een rondje singels te varen en schaatsen.

Het idee van een park en promenade langs de singels is al decennia geleden ontstaan. Rond 2012 is het idee nieuw leven ingeblazen met de komst van het plan Quartier Leyden, een burgerinitiatief van Stadslab-oprichter Jeroen Maters. Het beoogt een herontwikkeling van de noordoostrand van de binnenstad tot een bruisende wijk vol innovatie, cultuur, creatieve bedrijvigheid. Samen met de historische binnenstad met zijn monumenten, musea, grachten ontstaat een spannende dynamiek die Leiden tot een van de aantrekkelijkste steden van het land maakt voor bewoners en bezoekers.

De gemeente Leiden heeft het initiatief omarmd en 6,3 miljoen euro uitgetrokken voor de realisatie van het park. De andere helft van de geschatte totale kosten wil de gemeente uit subsidies en andere gelden verwerven. De projectgroep Singelpark van Stadslab werkt intensief samen met de gemeente als katalysator van ideeën over de invulling, als aanjager van een hoog ambitieniveau, als ambassadeurs bij organisaties en potentiële financiers en bij het creëren van een breed draagvlak voor het plan.