Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Pleinen in Leiden

Pleinen in Leiden

De pleinen in Leiden verdienen meer aandacht. Daarom heeft de projectgroep een boek samengesteld over de pleinen binnen de singels. Het boek geeft een fraai beeld van de Leidse pleinen en is een groot pleidooi voor meer aandacht voor de inrichting van pleinen. Het boek mondt uit in aanbevelingen voor zorgvuldiger ontwerp en beheer.

Daarnaast wordt er in het boek in meer aandacht besteed aan het belang van de pleinen en enkele thema’s die van belang zijn voor de inrichting en het beheer van de pleinen. Alle bijna zestig pleinen en pleintjes binnen de singels worden in beeld gebracht. Voor veel daarvan zijn voorstellen gedaan voor verbetering. Die voorstellen zijn tot stand gekomen in enkele ontwerpsessies. Die zijn in samenwerking met het RAP opgezet en in de redactiegroep uitgewerkt. In het boek zijn ook schetsen en ideeën te vinden uit recente plannen, prijsvragen en discussies.

Het project is afgerond. Er is een prachtig pleinenboek verschenen dat op 10 november 2011 is gepresenteerd. Het boek is goed verkocht. In korte tijd is de eerste druk over de toonbank gegaan in de grote boekhandels van Leiden. Momenteel wordt er nagedacht over een tweede druk.