Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Nuonterrein: Quartier Leyden

Nuonterrein: Quartier Leyden

Het NUON terrein heeft een enorme potentie. Maar op dit moment maakt het geen onderdeel uit van de stad. Wij willen dit terrein graag teruggeven aan de stad. Door het terrein openbaar te maken en in te richten, wordt het getransformeerd van obstakel naar verbindende schakel. Door deze ingreep ontstaat een nieuwe verbindingsroute voor langzaam verkeer tussen Nieuw Leyden en de Merenwijk naar het centrum van de stad. Daarnaast wordt het terrein hierdoor ook onderdeel van de singelroute, een wandeling over de historische rand van de oude binnenstad.

Het is een oud industrieterrein; de oude fabrieksgebouwen zijn het levende bewijs hiervan. Het terrein is het centrum van een gebied waar nog veel sporen te vinden zijn van het rijke industriële leven van Leiden. Wij willen dit thema gebruiken als uitgangspunt voor de uitwerking van het terrein. Door het thema van het industrieel landschap te versterken, kan een kloppend hart ontstaan voor de wijk in ontwikkeling, die de noordelijke binnenstad is.