Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Leidse gesprekken

Leidse gesprekken

Leidse gesprekken (voorheen L750) is een burgerparticipatie initiatief. Dit onafhankelijk platform biedt nieuwe mogelijkheden om op democratische, respectvolle manier met betrokkenen en met elkaar in gesprek te zijn over ontwikkelingen in de stad. Zo wil Leidse gesprekken participatie te bevorderen.

Een groep van 20 mensen heeft door de tijd heen een nieuw initiatief ontwikkeld. De voorwaarde om zo veel mogelijk Leidenaren met verschillende achtergronden te bereiken, bereik je niet door loting. Wil je participatie bevorderen dan is persoonlijke benadering volgens Leidse Gesprekken voorwaarde. In de vorm van huiskamergesprekken lukt dat ook. In deze unieke en laagdrempelige vorm van in gesprek zijn met elkaar, staat de persoonlijke benadering centraal. Immers, een betrokkene nodigt vanuit zijn eigen kring/netwerk mensen uit die hij/zij ontvangt in de huiskamer. Een huiskamergesprek  gaat uit van respect, dialoog, positiviteit en  willen luisteren naar elkaar. Leidse Gesprekken kan daar in ondersteunend zijn.

Zo’n gesprek kan diverse thema’s als onderwerp hebben: zorg, vluchtelingen, ouderen, klimaat, economie, schone straten, toekomstplannen, stedelijke en duurzame ontwikkeling.  Zolang het maar betrekking heeft op onze eigen stad en leefomgeving. Leidse gesprekken faciliteert daar waar hun bijdrage relevant is. De ruim 60 huiskamergesprekken die tussen november 2016 en maart 2017 hebben plaatsgevonden hebben van de deelnemers hoge waardering gekregen. Leidse gesprekken beschouwt deze manier van in gesprek zijn met elkaar dan ook voor herhaling vatbaar.

De wens om deze gesprekken te houden kan van verschillende kanten komen. Soms zal dat vanuit een burgerinitiatief zijn, soms vanuit een organisatie (gemeente, ondernemers, wijkvereniging). Wanneer Leidse gesprekken benaderd wordt, kan er verkend worden wat de mogelijkheden zijn. Andersom kan ook: wanneer Leidse Gepsrekken  een gebeurtenis signaleert waar zij een bijdrage zou kunnen leveren, neemt zij zelf met betrokkenen contact op. Leidse Gesprekken wil als onafhankelijk platform een bijdrage leveren om aanwezige betrokkenheid en kennis  en creativiteit van Leidenaren te bevorderen en tot uiting laten komen via het huiskamergesprek om op positieve en persoonlijke manier bij te dragen aan hun stad Leiden.

Onze huiskamergesprekken hebben we ingezet in de wijk Zuid West, in samenwerking met de gemeente. Met de wijkvereniging NoordeVest hebben we een proces van een veelheid aan huiskamergesprekken kunnen faciliteren. We willen ons succes graag overdragen naar andere gemeenten. Dus “hoort en zegt het voort”.