Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Cultuurkwartier: Quartier Leyden

Cultuurkwartier: Quartier Leyden

Het project Cultuurkwartier is een groot succes. Doelstelling is om van het Cultuurkwartier een levendig, bruisend cultureel uitgaanscentrum te maken. Meer dan een jaar geleden zeiden wij: het Cultuurkwartier komt er. Natuurlijk met enige ”bluf” gebracht, maar als je iets wilt bereiken dan is dat soms nodig.

In de projectgroep is een nauwe samenwerking ontstaan tussen de verschillende instellingen in het gebied (o.a. Lakenhal, Scheltema, Boerhaave) en bijvoorbeeld de wijkverenigingen, waarbij het zoeken naar het gemeenschappelijke belang voorop staat. En inmiddels is het Cultuurkwartier een begrip geworden. Zelfs de wethouder voor Cultuur heeft het er al over dat hij voorziet dat het Cultuurkwartier een aparte plaats in de nieuwe Cultuurnota krijgt. Het Cultuurkwartier kent verbindingen met diverse andere projecten, zoals het Singelpark en de prijsvraag voor de Lammermarkt. Wij zullen de komende tijd die dwarsverbanden nog steviger aanhalen.

Apart noemen we het deelproject ”Creatieve huisbazen”. In het gebied staan veel panden leeg, wachtend op nieuwe bestemmingen. Cultuurkwartier heeft de gemeente het aanbod gedaan om deze panden vrij te geven voor creatieve beroepsbeoefenaars. Niet zo maar, maar gericht op het levendig maken van het gebied, het zichtbaar maken dat het Cultuurkwartier een echte broedplaats is. De gemeente is inmiddels akkoord gegaan. Nu zijn we met de HOD in overleg over de verdere invulling.