Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Breestraat 2022

Breestraat 2022

De Breestraat als verrassend en inspirerend voetgangersgebied. Breestraat 2022, toen nog projectgroep van het Stadslab, heeft 23 oktober 2012 haar toekomstvisie op de Breestraat in 2022 gepresenteerd. Het doel is om binnen 10 jaar van de Breestraat een verrassend en inspirerend voetgangersgebied te maken.

De huidige staat van de Breestraat baart zorgen; een nauwelijks te nemen hindernis waar men zich opgejaagd voelt door het verkeer. De projectgroep is ervan overtuigd dat de Breestraat de potentie heeft om uit te groeien tot een verblijfsgebied waar de voetganger centraal staat en waar je van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat graag bent. Door de snelheid uit de Breestraat te halen kun je er weer met een gerust hart wandelen, winkelen, ondernemen en ontspannen.

De visie is mede tot stand gekomen door gesprekken met ondernemers, bewoners, belangenverenigingen, centrummanagement, de gemeente en andere geinteresseerden. Aan de visie liggen vier kernwaarden ten grondslag:

  • Licht de authenticiteit uit: herstel van gevels, kwalitatieve bestrating en verlichting, stijlvolle signing, uitlichten van gebouwen en een knipoog naar de oude dijkfunctie door toevoeging van water.
  • Vergroot de beleving: unieke mix van cultuur, horeca en winkels van hoogwaardige kwaliteit, exposities van Leidse musea, aanpak leegstand, aantrekkelijke etalages, meer terrassen en meer ruimte voor experimenten en kleinschalige activiteiten.
  • Focus op verblijven in tijd en ruimte door: onthaasten en ontmoeten, voetganger centraal en fietsers te gast, klinkers op straat, losse stoeltjes, meer bomen en groen.
  • Werk aan de verbindende functie: ligging (middelpunt) in de stad benutten, wijken verbinden, steegjes accentueren, ondernemers verbinden, wifi en online mogelijkheden voor bezoekers.