Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Binnenstadsfeer in het Biosciencepark

Binnenstadsfeer in het Biosciencepark

De projectgroep Biosciencepark was gericht op een betere verbinding tussen het Biosciencepark en de Leidse binnenstad. Uniek is de geringe afstand tussen het wetenschapspark en het historische centrum, maar de kloof tussen de twee is groot. Diverse ideeën om deze te overbruggen zijn in verschillende creatieve sessies de revue gepasseerd. De ideeën zijn in twee categorieën te vangen:

1. een prettige, uitnodigende en mooie route van het Biosciencepark naar het station en verder het centrum in met daarlangs elementen die uitnodigen om meer te leren over de Leidse ontdekkingen
2. een tijdelijk(e) (serie) ontdekpaviljoen(s) op het veld voor het LUMC om zo de verbinding beter tot stand te brengen.

De projectgroep heeft uitgebreid gekeken naar randvoorwaarden en een combinatie van beide. Overkoepelende gedachte is dat je met zo’n route en/of paviljoen aandacht besteedt aan de Leidse wetenschappelijke ontdekkingen, want die zijn niet gering. Variërend van het absolute nulpunt tot de grondwet tot bloedstollingafwijking factor V Leiden, staat Leiden als stad van ontdekkingen op de kaart. Het zou mooi zijn als de voorbijgangers, terwijl zij zich prettig verplaatsen van Biosciencepark naar Binnenstad en vice versa, daarvan op de hoogte raken, in een paviljoen of op hun route.

De projectgroep heeft de verzameling van de ideeën in 2011 aangeboden aan een vertegenwoordiger van wethouder Jan-Jaap de Haan in de vorm van een animatie en een projectboek. De gemeente Leiden heeft de Museumgroep opdracht gegeven om een deel van de plannen, de Scienceroute uit te gaan voeren.

Er is mogelijkheid voor een nieuwe projectgroep om het idee van het ontdekpaviljoen op te pakken, hier is op dit moment nog geen concrete realisatie voor gepland maar er liggen wel veel goede ideeën  De projectgroep is inmiddels opgeheven.