Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Bestuur

Het bestuur van Stadslab ververst zich continu en verwelkomt jaarlijks nieuwe leden. Met frisse energie zal het nu zeskoppige bestuur dit jaar aan de slag gaan met nieuwe ideeën en geluiden…

Voorzitter – Marieke Jas – verantwoordelijk, optimistisch, verbinder en regelneef met liefde voor de publieke sector en passie voor literatuur en klassieke muziek. Ik kan me geen leven voorstellen zonder leren! Stadslab ken ik vanaf de formele oprichting in Café Vooraf en Toe, ik wilde erbij zijn omdat ik het een geweldig initiatief vond in de relatieve braafheid van Leiden. Stadslab moet door om de stad met projecten nieuwe impulsen en levendigheid te blijven geven, maar vooral omdat actieve betrokkenheid Leidenaren aan Leiden en aan elkaar verbindt. Het is geweldig om een bijdrage te mogen leveren aan het opnieuw inrichten van Stadslab voor een volgende fase. Een laboratorium innoveert bij uitstek ook zichzelf. Je kunt me ’s nachts wakker maken voor een klassieke aubade. Wat ik Leiden toewens? Iets minder zelfingenomenheid en iets meer lef!

Secretaris – Gert-Jan Cornel – maatschappelijk ondernemer, psycholoog, kwartiermaker die energiek en enthousiast verbindt. Ik ken Stadslab vanaf de oprichting in Café Voorafentoe en was daar met mijn gehele team van Stichting Peen en Ui. Meteen volgde creatieve samenwerking met Stadslab, PS Theater en Veenfabriek. Ik heb zelf o.a. meegedaan met het Pleinenboek. In mijn studietijd was ik al actief in Leiden: in de Leidse Studentenbond, Stadskrant Leiden, Theatergroepen als Lazerus en Puberus. In het nieuwe decennium wil ik graag bijdragen aan Stadslab 2.0 . Ik treed toe in de bijzondere periode van het Coronavirus, waarbij ik hoop en denk dat deze periode nog meer sociaal en creatief versterkend kan en zal werken. Ik word regelmatig wakker van weer een gedachte of idee waarmee ik samen met anderen aan de slag wil gaan. Het eerste project waarbij ik nu aansluit is Voor & Door (invulling vml. V&D pand) dat we in april 2020 wilden starten. Leiden verdient het om nog meer verbindingen te leggen als ‘Stad van Vluchtelingen’ met alle bestaande en nieuwe groepen en met onze regiogemeenten.

Penningmeester – Willem ten Teije – Maatschappelijk betrokken, initiatiefrijk en creatief. Na mijn eerdere studietijd in Leiden ben ik hier een paar jaar met mijn gezin neergestreken. Ik voelde direct hernieuwde betrokkenheid bij de stad en wil graag iets voor deze prachtige stad terug doen. Iemand wees me op Stadslab en de toegankelijkheid, het krachtige netwerk en het creatieve karakter trok me direct aan. Ik geloof in de kracht van verschillende vaardigheden, kennis en achtergronden bij elkaar brengen en denk dat Stadslab daar in Leiden een belangrijke spil in moet blijven vormen. Ik zie ook veel potentie om de diversiteit en daarmee de kracht van het netwerk van Stadslab te vergroten om daarmee mooie initiatieven en projecten nóg succesvoller te laten worden. Je kunt me ’s nachts wakker maken voor een kampvuur met gitaarmuziek, of anders voor huisgemaakte friet met mayonaise. Ik wens in Leiden een mooie stad voor alle bewoners en hoop dat voor iedereen, van jong tot oud, van geboren Leidenaar tot migrant, van wetenschapper tot ambachtsman, onze stad voelt als een warm thuis.

Algemeen bestuurslid – Frans van den Broek – verbinder, enthousiast, energiek, resultaatgericht en soms een beetje ongeduldig. Ik ken het Stadslab via vrienden en ben onder de indruk van groot aantal projecten die zijn gestart. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten op de wensen en ideeën van de burgers uit Leiden. De waarde die ik meebreng om dit te bereiken is dat ik goed kan luisteren en doorvragen. Alleen dan kom je tot de kern van waar de wensen liggen. Ik heb een breed netwerk in de regio en daarbuiten en ook mijn doorzettingsvermogen en humor komen goed van pas. Je kan me ‘s nachts wakker maken voor een Hollandse Nieuwe Haring. Ik wens de stad Leiden toe dat ze voor alle inwoners van de stad een plek is waar je je thuis voelt met de beslotenheid van een dorp en de allure van een stad. Dat Leiden voorop loopt als het gaat over kennis en implementatie van innovatie op het terrein van de toekomst van de samenleving.

Algemeen bestuurslid – Hella van de Velde – Praktisch, inventief, nuchter en direct. Geen Leidenaar van geboorte, maar wel van hart – alweer zo’n 35 jaar. Ik ken en volg stadslab al vanaf het begin, vanuit de krant en via allerlei initiatieven. Nu is het tijd om zelf een steentje bij te dragen. Zo lang er goede ideeën in de stad zijn die een opkontje kunnen gebruiken, is er een podium voor het Stadslab. Het netwerk rondom Stadslab is een broedplaats van ideeën en initiatieven. Stadslab is er om die zichtbaar te maken en te helpen verwezenlijken. Wat breng ik mee? Een praktische inslag en vermogen om kansen te zien in de verbinding, tussen verschillende mensen, onderwerpen en invalshoeken. Maak mij ‘s nachts niet wakker, maar ‘s ochtends. Voor een gezellig samenzijn of een mooie wandeling. Ik wens Leiden een toekomst die net zo bruist als zijn verleden. En een bevolking die met elkaar leeft en niet naast elkaar.

Algemeen bestuurslid – Bart van der Geest – Nieuwsgierig, creatief, veelzijdig, beschouwend en betrokken. Geboren en getogen in Leiden en altijd op zoek naar ontdekkingen, inspiratie en verbinding. Het toegankelijke, speelse en experimentele karakter van Stadslab spreekt me daarom aan. Het is van en voor alle Leidenaren. Op het kruisvlak van kunst, cultuur, wetenschap en maatschappij. Als stad van ontdekkingen heeft Leiden alles in zich, maar soms heeft het toeval een zetje nodig. Of een goed idee een vonkje. Stadslab kan als katalysator dat zetje of vonkje geven waardoor ideeën werkelijkheid worden. Een mooie bijkomstigheid zijn de toevallige ontmoetingen en verbindingen die ontstaan. Zo helpen we de stad nog mooier, leuker en inclusiever te maken. Daar kan je mij voor wakker maken. En voor ieder ander avontuur!

Het bestuur is te bereiken via info@stadslableiden.nl.