Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

ANBI

Stadslab heeft een ANBI-status.

De naam van de instelling

Stichting Stadslab Leiden

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.

Nee.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

821672034

Het post- of bezoekadres van de instelling

Kleipoelpad 13

2334 DD Leiden

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Het grootste en mooiste singelpark van Nederland, scholieren opleiden in actief burgerschap, muurschilderingen in donkere steegjes, Leiden als festivalstad, en het magazine de Leidse Style. Allemaal projecten opgestart door inwoners van Leiden om de stad steeds leuker te maken. Leiden steeds leuker is dan ook ons motto. De projecten vormen de kern van Stadslab. In multidisciplinaire teams werken we hard om spannende ideeën uit te voeren. Door de veelzijdigheid aan projecten en medewerkers heerst er een dynamische en creatieve sfeer. Dit zorgt ervoor dat iedereen elkaar inspireert.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Stadslab kanaliseert de liefde voor de stad en versterkt de relaties in onze gemeenschap. Stadslab mobiliseert creativiteit, en matcht ideeën aan oplossingen. Onze Stadslaboranten houden van Leiden en zetten hun talent, expertise en mooie ideeën belangeloos in voor onze stad.

Dat doen wij door:

  • Ideeën voor de stad te verzamelen en te versterken. Vervolgens maken wij een match met mensen voor wie dat idee een probleem oplost of zoeken wij mensen wiens expertise kan bijdragen aan de realisatie van dit idee. Zo maken we de creatieve expertise in Leiden relevant voor de stad.
  • Vragen van organisaties in ons netwerk uit te zetten en te matchen aan mensen met creatieve ideeën. Zo bevorderen we een cultuur van co-creatie in Leiden.
  • De match tussen idee en oplossing actief uit te venten en op die manier anderen te motiveren om hun ideeën voor de stad in te brengen en hun vragen aan de stad te durven stellen. Zo willen we bijdragen aan meer maatschappelijk initiatief en open instituties.
  • Te inventariseren wie zich belangeloos wil inzetten voor de stad en hun expertise inzichtelijk te maken. Zo bouwen wij aan een netwerk van betrokken Leidenaren.

Onze uitgangspunten

Stadslaborant ben je wanneer je zegt dat je dat bent en je aangeeft welke expertise je wilt inzetten.

Stadslab zegt: goede ideeën hebben benen. Stadslaboranten versterken bestaande energie en trekken niet aan dode paarden.

De matchmakers van Stadslab werken onbezoldigd. Projecten die voortkomen uit Stadslab hoeven dat niet persé te zijn, maar ‘sociaal rendement’ voor de stad is altijd een vereiste voor een match.

Stadslab streeft naar diversiteit omdat dat de voorwaarde is voor innovatie.

De primaire taak van het bestuur van Stadslab is community building, matchmaken en uitventen van de match. Alle taken die het bestuur uitvoert, staan hieraan ten dienste.

De functie van de bestuurders

  • Voorzitter: Marieke Jas
  • Penningmeester: Willem ten Teije
  • Secretaris: Gert-Jan Cornel
  • Algemene bestuursleden: Bart van der Geest, Hella van de Velde, Frans van den Broek

Het beloningsbeleid

Niet van toepassing

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een financiële verantwoording

Bij vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de penningmeester.