Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

ANBI

Stadslab heeft een ANBI-status.

De naam van de instelling

Stichting Stadslab Leiden

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.

Nee.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

821672034

Het post- of bezoekadres van de instelling

Wagnerplein 120

2324 GG Leiden

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Een feestelijk straatdiner om Leidenaren uit alle hoeken van Leiden met elkaar te verbinden, Leidenaren ondersteunen bij eigen liefdadige initiatieven, studenten betrekken bij Stadslab en de eerste stappen zetten richting de mooiste Veste promenade van Nederland. Allemaal projecten opgestart door inwoners van Leiden om de stad steeds leuker te maken. Leiden steeds leuker is dan ook ons motto. De projecten vormen de kern van Stadslab. In multidisciplinaire teams werken we hard om spannende ideeën uit te voeren. Door de veelzijdigheid aan projecten en medewerkers heerst er een dynamische en creatieve sfeer. Dit zorgt ervoor dat iedereen elkaar inspireert.

Wijze van inkomstenwerving

Per gestart initiatief schrijft Stichting Stadslab Leiden lokale fondsen aan om inkomsten te werven voor het realiseren van de gekozen initiatieven. Dit betreffen inkomsten verkregen voor de specifieke projecten waarvoor we eveneens verantwoording aan de fondsen afleggen.

De doelstelling van het beleidsplan

De doelstelling van het huidige beleidsplan is om zoveel mogelijk goede initiatieven te steunen en op te zetten welke een waardevolle bijdrage leveren aan de stad Leiden en haar inwoners.

Momenteel ligt de focus op de volgende werkzaamheden:

 • Het organiseren van een feestelijk straatdiner om Leidenaren uit alle wijken van Leiden met elkaar te verbinden. Het doel is om samen met verschillende partners in september 2022 een zo toegankelijk mogelijk diner te organiseren, waarbij iedereen die dat graag wil kan aansluiten.
 • Leidenaren ondersteunen bij eigen liefdadige initiatieven. Een voorbeeld is een project van een Leidenaar om oude laptops in te zamelen, te refurbishen en uit te delen aan behoeftige scholieren.
 • De eerste stappen zetten richting de oprichting van een werkgroep voor het realiseren van de mooiste vesten promenade van Nederland. Doel is om de mooie grachten die Leiden heeft autovrij te maken. Dit betreft een vervolgproject op het reeds gerealiseerde Singelpark.

Om dit te realiseren komt het bestuur van Stichting Stadslab Leiden circa een keer per maand bij elkaar om te vergaderen en ideeën uit te wisselen. Tijdens deze vergaderingen worden de ingekomen ideeën van Leidenaren besproken en verwerkt tot acties. Ook worden de financiën en de inkomende post continu bijgehouden.

Beheer en besteding van vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester op een zakelijke Rabobank rekening t.n.v. Stichting Stadslab Leiden. Het vermogen op de rekening wordt besteed in overleg met alle bestuursleden en voor initiatieven die bijdragen aan de stad en haar inwoners. Jaarlijks wordt de jaarrekening, balans en een toelichting op de baten en lasten gepubliceerd op deze website om inzicht te geven in hoe het vermogen wordt beheerd en besteed.

Onze uitgangspunten

 • Stadslaborant ben je wanneer je zegt dat je dat bent en je aangeeft welke expertise je wilt inzetten.
 • Stadslab zegt: goede ideeën hebben benen. Stadslaboranten versterken bestaande energie en trekken niet aan dode paarden.
 • De matchmakers van Stadslab werken onbezoldigd. Projecten die voortkomen uit Stadslab hoeven dat niet persé te zijn, maar ‘sociaal rendement’ voor de stad is altijd een vereiste voor een match.
 • Stadslab streeft naar diversiteit omdat dat de voorwaarde is voor innovatie.
 • De primaire taak van het bestuur van Stadslab is community building, matchmaken en uitventen van de match. Alle taken die het bestuur uitvoert, staan hieraan ten dienste.

De functie van de bestuurders

 • Voorzitter: Mark van Egmond
 • Penningmeester: Céleste van Zijp
 • Secretaris: Emma Boersma
 • Algemene bestuursleden: Coen Turk, Tess Barning

Het beloningsbeleid

Niet van toepassing

Een financiële verantwoording

Bij vragen kunt u contact opnemen via info@stadslableiden.nl