Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Ik heb een idee!

Heb jij een goed idee voor Leiden? Stadslab helpt je verder! Want met alleen een leuk idee ben je er nog niet.

Mail ons op info@stadslableiden.nl. Wij bekijken jouw idee, indien nodig kunnen we je helpen aanscherpen, het voorleggen bij beoogde opdrachtgevers en helpen met zoeken van mensen die mee willen helpen om dit idee vleugels te geven.

 1. Je hebt een idee! Geweldig! Laat horen aan Stadslab.
 2. Is het een Stadslabproject? Toets het aan de Stadslabcriteria
 3. Maak een plan van aanpak (beschrijf het doel van het project, wanneer is het project klaar, hoe ga je het aanpakken, wat heb je nodig?)
 4. Go bestuur (vraag het bestuur van Stadslab om toestemming)
 5. Stel een projectgroep samen (in ieder geval een coördinator, iemand voor communicatie, financiën en een realisator).
 6. Aan de slag!

Stadslab Leiden legt verbindingen tussen talenten en ideeën.

Niet elk project wordt een Stadslab project. Stadslab is er ook om met je te brainstormen over je ideeën. We kunnen je koppelen aan mensen die je verder helpen je ideeën om te zetten in concrete projecten of activiteiten. We hebben een goed overzicht van de vele groepen, organisaties en mensen in Leiden en hun expertise waar je aan kunt kloppen. Daarnaast kunnen wij altijd vrijblijvend een oproep in onze nieuwsbrief plaatsen voor een antwoord op je specifieke vraag. Leden van je projectgroep krijgen niet betaald voor hun deelname aan jouw project.

Tip: Formuleer je hulpvraag zo specifiek mogelijk. Dan weten anderen waar ze ja op zeggen.

Tip: Projectgroepen kunnen o.a. op de Stadslab website aangeven welke ‘vacature’ ze hebben in het projectteam.

Tip: benoem in je Plan van Aanpak je einddoel: Is dit een boek? Een onderzoeksplan, of….? Maak je doel zo concreet mogelijk, ook in de tijd. Dan weet je waar je naar toe werkt.

Toelichting stappen

1. Heb je een idee? Maak er een Stadslab project van! Iedereen kan een project binnen Stadslab starten. Alleen is een leuk idee nog niet zo maar een project. Van idee naar project in 4 stappen.

2. Is het een Stadslab project? Deel je idee met Stadslab! Dit kan via info@stadslableiden.nl of gewoon bij een van de bestuursleden. Stadslab Leiden beoordeelt of initiatieven uitgevoerd worden onder het Stadslab-‘label’ op Stadslab-criteria en de haalbaarheid:

 • Een project moet bijdragen aan het doel van Stadslab Leiden;
 • Het projectdoel moet haalbaar zijn;
 • Het project wordt niet door iemand anders uitgevoerd in Leiden;
 • Het project heeft een duidelijk begin en eind.

En bij voorkeur:

 • Het project heeft bij voorkeur een aantal quick wins;
 • Het project legt verbindingen tussen mensen uit verschillende groepen;
 • Het project is duurzaam in de zin van groen (je weet wel: circulaire economie en geen verspilling).

3. Plan van aanpak
Je schrijft een Plan van Aanpak op basis van bovenstaande criteria. Naast antwoord op de bovenstaande vragen, omschrijf je het doel van je project, het wie, wat, waar en waarmee (middelen en financiën). Ook voeg je een grove planning toe (het wanneer).

4. Go bestuur
Het bestuur van Stadslab toetst je idee en je Plan van Aanpak.
Het bestuur ondersteunt je plan desgewenst met het indienen van subsidieverzoeken. In overleg met jou zijn dat partijen, zoals Gemeente en fondsen. Omdat Stadslab ervaring heeft met subsidies aanvragen, de potentiële bronnen kent en een rechtspersoon c.q. ANBI-stichting is, heeft het meer mogelijkheden om (financiële) middelen te verkrijgen. Een klein bedrag van toegewezen subsidie is om de kosten van Stadslab zelf te vergoeden en wordt in de aanvragen meegenomen. Is er een formele Go van het bestuur, dan kan (vooruitlopend op eventuele subsidie) je van start en een projectgroep samenstellen.

5. Projectgroep samenstellen
Het samenstellen van je projectgroep is –naast financiële dekking voor zover van toepassing- essentieel voor het slagen van je project. Een projectgroep bestaat uit mensen met verschillende kennis/achtergrond. In elk geval heb je een projectleider/regisseur nodig die de voortgang van jouw project bewaakt en communiceert met het bestuur. Het is belangrijk dat er expertise is op het gebied van communicatie (de projectgroepen doen, in afstemming met het bestuur, hun eigen communicatie) en financiën (projectgroepen werven, in overleg met de penningmeester van het bestuur, hun eigen inkomsten). Het is aan te raden de gewenste realisator in een vroeg stadium bij je project te betrekken. Stadslab kan je zoektocht naar geschikte mensen ondersteunen.

6. Aan de slag!
Tijdens je project kan je rekenen op hulp van het overige Stadslab-deelnemers en het bestuur. Daar staat wel wat tegen over. Als er subsidie is verstrekt voor jouw project, welke door Stadslab is aangevraagd, dan moet de besteding overeenkomen met de toekenning. Afwijkingen van de begroting zijn alleen mogelijk als het bestuur van Stadslab je daar schriftelijk toestemming voor geeft. Stadslab is de subsidie-aanvragende partij en moet de subsidie verantwoorden volgens de ingediende begroting. Daarnaast wil Stadslab dat je tijdens het project hen regelmatig van de voortgang op de hoogte houdt.