Zoeken

naar projecten, activiteiten, nieuws en pagina's

Singelpark: de volgende fase

Door Jeroen Maters
In september vorig jaar werden de voetgangersbruggen van het Singelpark feestelijk geopend. Wanneer valt het feest te vieren omdat het Singelpark als geheel klaar is? Hoe eerder hoe beter natuurlijk: we houden wel van een feestje. Maar er is nog wel wat werk aan de winkel, voordat het park grotendeels is zoals we het tien jaar geleden beoogden, toen we het lanceerden als een Stadslab-project. Wat gaat er de komende tijd in elk geval nog gebeuren?

1) Direct aan de buitenkant van de singelgracht ligt straks de zes kilometer lange Singelpromenade, zoals nu bij de Maresingel.

2) Aan de noordzijde is een doorgang gekomen aan de binnenzijde via de Binnenvestgracht en is de dam vervangen door een buis of sluis die warm van koud koelwater scheidt, zodat je een rondje Singels kunt varen.

3) Aan de oostzijde zijn het Lakenpark en de tuin van de Meelfabriek geopend.

4) Aan de zuidzijde is de Jan van Houtkade een parkstraat geworden en is daar een wandelpad langs het water gekomen.

5) Aan de westzijde is een extra ingang van de Hortus gekomen bij de Sterrenwacht en kun je met een Hortusvriendenpas, Singelparkpas of Museumjaarkaart eenvoudig met de klok mee en tegen de klok in de route door de hortus nemen. En bij het Reuvensgebouw van de universiteit is een tijdelijke vlonder gekomen over het water die je naar het (op te knappen) stukje Singelparkroute achter het Lipsius brengt – totdat de Humanities Campus gereed is.

6) De Lammermarkt heeft een groenere invulling gekregen, waardoor dit ook een fijn verblijfsgebied wordt als er géén evenementen zijn.

7) Waar je drukke autostraten moet oversteken, zijn veilige en groene oversteekpunten gekomen voor voetgangers.

Dit zijn dus geen nieuwe plannen, maar bestaande plannen die nog uitvoering behoeven (zie deze presentatie). We zijn hartstikke blij met hoe het Singelpark vordert! Maar we zijn er dus nog niet helemaal. Voor de officiële opening t.z.t. hebben we al wel een ideetje: een zes kilometer lange gezellige rondje Singels’-optocht met inwoners en alle Leidse muziekkorpsen en andere clubs én een zes kilometer lang lint van boten die (voor het eerst) een rondje singels varen. Een optocht zonder begin en zonder eind. Zoals het Singelpark ook een park is zonder begin en zonder eind.